Za dva roky z Prahy do Krkonoš rychleji, začala výstavba obchvatu Nové Paky

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu dlouho očekávaného obchvatu Nové Paky na silnici I/16. Komunikace I/16 je značně využívána zejména při cestách směrem z Prahy do Krkonoš a je také důležitou spojnicí mezi závody automobilky Škoda v Mladé Boleslavi a ve Vrchlabí.

„Stávající průtah silnice I/16 přes Novou Paku nevyhovuje směrově, výškově ani počtem a tvarem křižovatek standardům, které by měla mít silnice I. třídy. Přes Novou Paku projíždí vysoký podíl tranzitní dopravy a město je zatíženo také rekreačním provozem mířícím do hojně navštěvovaných Krkonoš. Nový obchvat, který povede z Kumburského Újezdu až do Vidochova, odvede z města veškerou tranzitní dopravu, čímž dojde k zásadnímu zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Obyvatele Nové Paky čeká významné zlepšení životního prostředí díky snížení emisí a poklesu hluku,“ představil dlouho očekávanou stavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.


Současná silnice vedoucí přes Novou Paku je místem častých dopravních nehod. Mezi dopravní závady patří především zúžení komunikace v úseku od firmy ZPA až k podjezdu pod železniční tratí, dále mezi Komenského a Kotíkovou ulicí a také v místní části Vrchovina. Dalším problémem je malá podjezdná výška pod železniční tratí, nevyhovující jsou také křižovatky u železničního podjezdu a s Komenského ulicí.

Součástí stavby je 16 mostů a 22 protihlukových stěn o celkové délce 4 180 metrů. Po zprovoznění obchvatu bude stávající silnice I/16 převedena mezi silnice III. třídy, což umožní zakázat vjezd těžké tranzitní dopravy do města.

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 238,7 kilometrů nových staveb. Jedná se o 150,6 km dálnic a 88,1 km silnic I. třídy.

I/16 Nová Paka - obchvat

  • Hlavní trasa: délka: 8,5 km 
  • kategorie: S 11,5/80
  • počet všech stavebních objektů: 144
  • Zhotovitel: Porr a. s.
  • Cena stavby dle smlouvy: 1 309 mil. Kč bez DPH 
  • Předpokládané zprovoznění stavby: 2025

Trasa obchvatu je v začátku i v konci úseku napojena na stávající silnici I/16, zbývající úseky této silnice budou přeřazeny do silnic nižších kategorií a budou zajišťovat dopravní obslužnost území. Obchvat Nové Paky je navržen v kategorii S 11,5/80 a má délku 8480 metrů. Přeložka začíná pod Kumburským Újezdem, kde navazuje na již dříve zrekonstruovaný úsek silnice „Babák–Kumburský Újezd“.

Trasa obchází Kumburský Újezd po jihovýchodním okraji. V km 0,450 a 0,660 je navržena úrovňová křižovatka s odsunutými paprsky se silnicí III/28426 a se stávající silnicí I/16. Trasa dále prochází mezi posledním domem, a sice číslo popisné 27 a hřbitovem v obci Studénka.

V Heřmanicích v km 2,500 je navržena průsečná křižovatka se silnicí III/28425. V km 2,950 obchvat mostem překonává železniční trať. V km 3,181 trasa mostem překonává rybník a silnici III/28418.

V km 3,440 mimoúrovňově kříží silnici II/284. V km 3,700 je navržena styková křižovatka. Do této podoby byla upravena při třetí změně DSP provedené na základě připomínek vznesených během majetkoprávní přípravy. Před změnou byla v místě navržena mimoúrovňová křižovatka MÚK Štikov. V km 3,900 trasa mimoúrovňově kříží místní komunikaci k autokrosovému areálu. V km 4,280 je navržen největší mostní objekt. Jedná se o estakádu délky 423 metrů přes hluboké údolí. Dále trasa obchází mezi kravínem a vodojemem východní konec obce Vrchovina.

Ve Vidochově je navržena okružní křižovatka v km 8,081, která napojuje na trasu obchvatu objekt čerpací stanice pohonných hmot, propojení se silnicí III/284 21 a původní silnice I/16. Před koncem stavby jsou navrženy autobusové zastávky, nahrazující zrušené stávající.

Příchod na zastávky je řešen mimoúrovňově pod mostem SO 242, který zároveň převádí silnici I/16 přes přeložku silnice III/284 21. Trasa je ukončena napojením na stávající stav. Obchvat je ukončen na konci Vidochova v km 8,480 na stávající silnici I/16. Výhledově zde bude navazovat „Přeložka silnice I/16 Horka u Staré Paky“. Přibližně v km 2,950 trasa překonává skalní zářez železniční trati Chlumec nad Cidlinou–Trutnov. Během výstavby mostního objektu se předpokládají tři až čtyři krátkodobé výluky na trati. Při realizaci stavby dojde k přeložení velkého počtu vedení stávajících inženýrských sítí.


Nabídka vozidel na prodej

Zobrazit více vozidel

Fotogalerie

ŘSD, redakce

Mohlo by vás zajímat


Nejnovější články


Nejčtenější články měsíce

Top
Modernizovaná Kia Picanto má český ceník. Základ koupíte za 319.980 Kč
Díky hokejovému šampionátu ušetříte při koupi Škody Scala, Kamiq a Karoq až 120 tisíc korun Renault Symbioz je rodinné kombi s velkým kufrem Test: Peugeot e-208 GT je malý elektromobil s velkým dojezdem a dobrým srdcem Test: MG5 Electric – kombi z Činy, které nahání hrůzu evropským automobilkám

Tipy z autobazarů

Volkswagen Golf

Rok výroby 2017

319 000 Kč

Mercedes-Benz Třídy S

Rok výroby 2017

849 000 Kč

BMW Řada 3

Rok výroby 2006

139 000 Kč

Citroën C3

Rok výroby 2016

145 000 Kč