Dálnice D6 bude dnes o téměř 5 km delší, stále je to ale málo

Volby se blíží a vládnoucí strany se mohou přetrhnout v otevírání nových úseků dálnic. Dnes se tak od 14 hodin uskuteční slavnostní zprovoznění 4,9 km dlouhého obchvatu Lubence na karlovarské dálnici D6.

Akce se účastní předseda vlády, ministr dopravy, generální ředitel ŘSD a zástupci zhotovitelů, kterými jsou stavební firmy Swietelsky a Strabag.


Stavba D6 Lubenec – obchvat, je jedním z úseků přestavby silnice I/6 na dálnici D6. Odchýlení dopravy od obce Lubenec bude mít velmi pozitivní dopad na obyvatele obce. Zejména vyloučení těžké nákladní dopravy a její převedení na přeložku podstatně zmenší vliv hluku a exhalací na obyvatele a vliv vibrací na okolní objekty.

Necelých pět kilometrů zase o něco málo ulehčí cestu z Prahy do Karlových Varů, přesto stále chybí pořádný kus dálnice.

Hlavní trasu stavby tvoří 4860 metrů dlouhý úsek přeložky silnice I/6 vedoucí od východního okraje obce Lubenec v kategorii R 25,5/100. Komunikace obchází ze severu obec Lubenec a zpět na silnici I/6 se napojuje v extravilánovém úseku západně od Lubence. Začátek úseku hlavní trasy je situován přibližně 2000 metrů východně od centra Lubence. Tam se odpojuje od stávající I/6, prochází v těsné blízkosti železniční trati a bývalé porcelánky Lubenec. Stáčí se k severu a následně k západu, kříží komunikaci II. třídy Lubenec–Vroutek. Poté přechází přes lesnaté údolí Blšanky a napojuje se zpět na stávající I/6 asi 2500 metrů západně od centra Lubence, v extravi-lánovém úseku.

Vedení dálnice D6 sleduje současnou silnici I/6, kterou dvakrát kříží. Proto svou přítomností zasáhne stavba i do pozemků, na nichž jsou umístěny silni-ce, polní cesty vodoteče apod. Stavba si vyžádala tři demolice. Jednou bylo bistro Maják, zbývající dvě demolice se týkaly skladů a drobných objektů. Stavba si nevynutila demolici žádného objektu ur-čeného k bydlení.Stávající silnice I/6 bude se změněným označením a po úpravách ponechána v silniční síti, kde bude plnit svoji funkci, převážně pro regionální a místní dopravu. Její budoucí označení jako silnice II. třídy je II/606. Na obou vzájemných kříženích s hlavní trasou byly v rámci stavby vybudovány její přeložky.

V prostoru stavby byla v km 76,778 severně od Lubence realizována mimoúrovňová křižovatka Lu-benec se silnicí II/226 Žlutice–Podbořany. Tato sil-nice byla přeložena a upravena v délce, potřebné pro realizaci křižovatky a součástí jsou dva kruhové objezdy zajišťující nájezdy a výjezdy na budoucí dál-nici D6. Při výstavbě byla využívána provizorní pře-ložka, která je již odstraněna. V km 75,201 a v km 78,669 byly postaveny dva nové mosty, na které byla v 09/2020 převedena doprava stávající komu-nikace I/6.V souvislosti s řešením MÚK Lubenec byla pro-vedena i částečná přeložka silnice III/22610 směr Libyně. Kromě zmíněných přeložek silnic bylo při stavbě provedeno několik přeložek současných polních cest tak, aby byl zachován dosavadní sys-tém přístupu do jednotlivých prostor kolem stavby. Zajištění přístupu na jednotlivé pozemky bude řeše-no v rámci komplexních pozemkových úprav, jejichž přípravu zajišťuje Pozemkový úřad.Obchvat Lubence je dočasně napojen v km 74,65 na stávající silnici I/6 a po dobudování stavby Petro-hrad–Lubenec bude toto napojení zrušeno.


Nabídka vozidel na prodej

Zobrazit více vozidel

Fotogalerie

redakce, ŘSD

Mohlo by vás zajímat


Nejnovější články


Nejčtenější články měsíce

Top
Nový Ford Mustang v prodeji. Základ za 1,6 milionu korun má osmiválec
Test: MG5 Electric – kombi z Činy, které nahání hrůzu evropským automobilkám Test: Honda ZR-V je miliónové SUV s výborným hybridem a neuvěřitelnou spotřebnou Test: Mazda 3 e-SKYACTIV X 186 - řidičsky zajímavý hatchback napěchovaný elektronikou Test: Kia Stonic 1.2 DPI - moc nejede, ale nic lepšího neseženete

Tipy z autobazarů

Toyota Avensis

Rok výroby 2005

108 900 Kč

Fiat Ostatní

Rok výroby 1963

129 000 Kč

Kia Ceed

Rok výroby 2019

219 900 Kč

Ford Mondeo

Rok výroby 2019

455 000 Kč