PSA: Finanční výsledky za rok 2008

vloženo

Skupina si v roce 2009 zachová obchodní dynamiku a uvede na trh všechny plánované modely. Dosáhne toho díky plánu CAP 2010 a zkrácením doby vývoje nových vozů. Peugeot rozšíří svou modelovou řadu o novou 308CC, první cross-over Peugeot 3008, a první kompaktní MPV. Citroën rozvine svou novou image značky „Kreativní technologie“ a na začátku roku 2009 uvede na trh model C3 Picasso.

PSA: Finanční výsledky za rok 2008 PSA: Finanční výsledky za rok 2008

Důležitá fakta
· Udržení podílu na světovém trhu na 5 %, v západní Evropě na 13,8 %
· Pokles celosvětových prodejů o 4,9 % na 3 260 388 kusů
· Pokles obratu o 7,4 % na 54 356 milionů eur
· Hospodářský výsledek z provozní činnosti 550 milionů eur
· Provozní marže na 1 % obratu
· Mimořádné provozní výdaje ve výši 917 milionů eur
· Pokles čistého zisku, podíl skupiny na -343 milionů eur
· Úspory ve výši 1 414 milionů eur díky plánu CAP 2010
· Odstávky výroby ve 4. čtvrtletí s cílem snížit skladové zásoby
· Spuštění plánu CASH 2009: řízení peněžních prostředků

Pro rok 2008 byla typická dvě zcela odlišná pololetí:
- 1. pololetí růstu, kdy výrazně stoupaly celosvětové prodeje (+ 4,6 %) i provozní marže (3,7 % obratu) skupiny , v souladu s programem Cap 2010.
- 2. pololetí bylo poznamenáno zhroucením automobilových trhů a zvýšením skladových zásob. Skupina v důsledku toho snížila svou výrobu ve 4. čtvrtletí a upřednostnila snížení skladových zásob v prodejní síti. Tato dvě opatření měla silný negativní dopad na výnosnost skupiny.

Skupina však v roce 2008 realizovala díky konkurenčnímu programu CAP 2010 úspory ve výši 1,414 miliard eur.

Ve velmi nepříznivých podmínkách se skupině rovněž podařilo udržet si svůj podíl na trhu, a to díky svým úspěšným přednostem:
- Rekordní rytmus uvádění nových modelů
- Úspěšné modely s rekordní úrovní kvality (Peugeot 308, Citroën C5)
- Trvalé prvenství v oblasti ochrany životního prostředí s celkovým počtem 1,1 milionu prodaných vozů s emisemi pod 140g CO2/km
- Nesporné prvenství v segmentu LUV s podílem na trhu ve výši 19,9 % v Evropě.

Konsolidované výsledky
Obrat činí 54 356 milionů eur, což představuje pokles o 7,4 % oproti 58 676 milionům eur v roce 2007. Po prvním pololetí, kdy obrat lehce vzrostl (+ 0,7 %), zaznamenal silný pokles ve druhém pololetí roku 2008, způsobený poklesem automobilových trhů v celém světě a vývojem prodejů směrem k menším vozům.
Hospodářský výsledek z provozní činnosti se snížil na 550 milionů eur, oproti 1 752 milionům eur v roce 2007. Po navýšení o 32,4 % v prvním pololetí je hospodářský výsledek z provozní činnosti ve druhém čtvrtletí negativní, v důsledku propadu objemů prodaných vozů a velmi nízkému pohlcení pevných nákladů kvůli zastavení výroby. Běžná provozní marže se po nepřetržitém růstu v prvním pololetí ustálila na konci roku na 1 %. Dynamika snižování nákladů, kterou spustil plán CAP 2010, pokračoval a za celý rok dosáhl 1 414 milionů eur. 
Mimořádné provozní náklady dosáhly 917 milionů eur. Bezprecedentní zhroucení automobilového trhu vedlo ke spuštění nových restrukturalizačních plánů v automobilové divizi a u firmy Faurecia, které si vyžádaly náklady ve výši 512 milionů eur. Nutnost čelit dopadu snížení poptávky a očekávanému dalšímu poklesu navíc vedla k vytvoření výjimečných rezerv na odpisy (automobilová divize) a na znehodnocení aktiv (vnitřní výbava vozů u firmy Faurecia) v celkové výši 405 milionů eur.

Čistý zisk na skupinu dosahuje -343 milionů eur za celý rok.


Čistá finanční pozice dosáhla k 31. prosinci 2008 -2 906 milionů eur. Provozní cash flow je za rok ve výši 2 380 milionů eur*. Po vytvoření kladného provozního cash flow v prvním pololetí se v druhém pololetí pokles výroby způsobený kolapsem na automobilovém trhu a nárůst skladových zásob projevily výrazným nárůstem potřeby provozního kapitálu. Investiční výdaje a výdaje na vědu a výzkum činily v roce 2008 celkem 3,8 miliard euro. V důsledku toho skupina skončila rok s negativním provozním cash flow ve výši -3 764 milionů eur.
Finanční struktura skupiny je pevná. Vlastní jmění dosahuje k 31. prosinci 2008 částky 13 277 milionů eur. Míra zadlužení skupiny je 22 %, což ponechává značný manévrovací prostor v oblasti zadlužení.
Dividenda, která bude nabídnuta na valné hromadě akcionářů, bude odrazem výrazného poklesu výsledků skupiny a celkového ekonomického prostředí.

* Průmyslové a obchodní společnosti

Výsledky jednotlivých divizí

Automobilová divize
· Obrat automobilové divize dosáhl 41 643 milionů eur, což představuje pokles o 8,5 %. Skupina zaznamenala pokles celosvětových prodejů o 4,9 % na 3 260 388 kusů.
· Skupina si udržela v celosvětovém měřítku 5 % podíl na trhu, v západní Evropě byl podíl 13,8 %. Ve 4. čtvrtletí dosáhl podíl skupiny na trhu dokonce 14,1 %, což je nárůst o 0,5 procentního bodu oproti 4. čtvrtletí roku 2007.
· Hospodářský výsledek z provozní činnosti se v roce 2008 ustálil na -225 milionech eur, oproti +858 milionů eur v roce 2007. I přes slibný běžný provozní zisk za 1. čtvrtletí ve výši +633 milionů eur dosáhl v důsledku zhroucení automobilových trhů a poklesu výroby ve 4. čtvrtletí hospodářský výsledek z provozní činnosti ve 2. pololetí - 858 milionů eur. Běžná provozní marže činí v roce 2008 -0,5 % oproti +2,7 % v prvním pololetí:
o Kladný dopad snížení nákladů díky plánu CAP 2010 (1 414 milionů eur)
o Negativní dopad měnových kurzů (324 milionů eur) a navýšení cen surovin (377 milionů eur).
· Hodnota skladových zásob je v Evropě podobná jako v prosinci 2007:
o Skupina masivně snížila výrobu dřív a v širším měřítku než je průměr v odvětví, neboť ve 4. čtvrtletí omezila celosvětovou výrobu o 26 % oproti 4. čtvrtletí 2007.
o Skladové zásoby prodejců v roce 2008 poklesly o 20 % díky rozhodnutí skupiny dobrovolně omezit prodej koncesionářům a uhradit náklady spojené se skladovými zásobami na úrovni skupiny.

Faurecia
· Obrat firmy Faurecia dosáhl v roce 2008 částky 12 011 milionů eur, což je oproti roku 2007 pokles o 5,1 % (12 661 milionů eur).
· Hospodářský výsledek z provozní činnosti činil 91 milionů eur oproti 121 milionům eur v roce 2007.
· Čistý zisk/ztráta firmy Faurecia je - 569 milionů eur.
· Faurecia urychluje plán obnovy:
o Urychlení restrukturalizačního programu na posílení konkurenceschopnosti na celosvětové úrovni.
o Zvýšení jmění o 450 milionů eur na financování obnovy, se zárukou PSA Peugeot Citroën.

GEFCO
· GEFCO dosáhlo v roce 2008 stabilního obratu 3 536 milionů eur, což je pokles jen 0,5 % oproti roku 2007 (3 554 milionů eur).
· GEFCO dosáhlo hospodářského výsledku z provozní činnosti ve výši 127 milionů eur (oproti 155 milionům v roce 2007) díky lepšímu řízení nákladů a rychlému zavádění akčních plánů, což firmě umožnilo částečně vykompenzovat navýšení cen paliv v průběhu prvních devíti měsíců roku a snížení výroby u zákazníků.

Banque PSA Finance
· Banka Banque PSA Finance dosáhla dobrých výsledků, s obratem ve výši 2 088 milionů eur v roce 2008, což představuje nárůst o 4,5 % oproti roku 2007. Banque PSA Finance byla schopná zajistit dostatečné refinancování na udržení své obchodní činnosti na úrovni roku 2007. Její podíl na trhu se dokonce zvýšil a dosáhle 27,3 % oproti 26 % v roce 2007.
· Hospodářský výsledek z provozní činnosti poklesl na 557 milionů eur oproti 608 milionům eur v roce 2007.
· Finanční struktura banky Banque PSA Finance zůstává stabilní díky velice dobrému řízení rizika a omezenému dopadu nákladů na refinancování, i přes krizi likvidity. Banka Banque PSA Finance má k dispozici 6 miliard eur nevyčerpaných úvěrových linek a evropská míra platební a úvěrové schopnosti je vyšší než 11 %.

Perspektivy pro rok 2009
Předseda představenstva PSA Peugeot Citroën pan Christian Streiff prohlásil:
„Tváří v tvář dlouhodobé recesi jsou naše priority jasné: musíme veškeré úsilí soustředit na snížení skladových zásob a na minimalizaci využití likvidních prostředků pomocí programu CASH 2009. Musíme dál pokračovat ve snižování nákladů v rámci plánu CAP 2010, abychom se v roce 2010 vrátili k vytváření zisku.
Současně se připravujeme na budoucnost, takže investice a náklady na vědu a výzkum zaměřujeme na nové vozy a nová ekologická řešení, která skupině PSA Peugeot Citroën zaručí trvalý a výnosný růst, jakmile bude krize za námi. Naším záměrem je udržet investice a výdaje na vědu a výzkum v oblasti automobilů ve výši přibližně 3,5 miliardy eur.“


Skupina očekává, že automobilové trhy v západní Evropě poklesnou v roce 2009 o dalších přibližně 20 % a v roce 2010 nastane stabilita. Obzvlášť obtížné bude především první pololetí roku 2009. Rok 2009 by měl být pro skupinu ztrátový, s negativním provozním cash flow, neboť akcie CASH 2009 nebudou stačit na vyrovnání kolapsu trhů a náklady skupiny na restrukturalizaci.

Proaktivní politika refinancování a opatrná politika řízení peněžních prostředků umožní skupině vrátit se k ziskovosti a připravit se na budoucnost. Finanční požadavky skupiny pro výrobní a obchodní aktivity by měly v roce 2009 činit přibližně 4 miliardy eur. Tyto potřeby pokryje již schválená vládní půjčka ve výši 3 miliardy eur společně s dalšími zdroji financování.


Zdroj: Citroën Česká republika

Vyhledat vozidla v inzerci: Citroen


Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek

Komentáře k článku:


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY


Všechny články o značce / modelu
NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Originální Land Cruiser Toma Hankse jde do dražby. Za kolik se vydraží?

Originální Land Cruiser Toma Hankse jde do dražby. Za kolik se vydraží?

Aukční dům Bonhams milovníkům terénních vozů i světa filmu nabízí výjimečnou hračku. V dražbě se prodává Toyota Land Cruiser FJ40, kterou vlastní Tom Hanks. Držitel dvou Oscarů ozdobil interiér auta svým..

Omlazená Dacia Duster má české ceny a základ pořídíte do 300 tisíc korun

Omlazená Dacia Duster má české ceny a základ pořídíte do 300 tisíc korun

Dacia Duster po čtyřech letech prodejů přijíždí v modernizovaném provedení se základní cenou 284 900 Kč. To je více než..

Test ojetiny: Seat Ibiza – líbivá baculka ještě dobře poslouží

Test ojetiny: Seat Ibiza – líbivá baculka ještě dobře poslouží

Třetí generace modelu Ibiza vsadila na oblé tvary, které však dodnes zcela nezevšedněly. Díky tomu je o ni na trhu s..

Test: Citroën ë-C4 - odvážný elektromobil za rozumné peníze

Test: Citroën ë-C4 - odvážný elektromobil za rozumné peníze

Dojezd přes 300 km, rychlé nabíjení, prostorná kabina, pohodlná jízda a cenovka začínající aktuálně na 804 900 Kč. To..

Audi RS 3 v prodeji, 1,5 milionu nestačí

Audi RS 3 v prodeji, 1,5 milionu nestačí

Zákazníci v Evropě mohou modely Audi RS 3 Sportback a Audi RS 3 Limuzína již objednávat. Nové modely RS 3 budou uvedeny..