Přihlášení vozidla


Koupili jste ojetý automobil? Pak je nutné vozidlo převést ze starého majitele na nového (převod vozidla) na příslušném registru silničních vozidel nejpozději do 10 pracovních dnů od nabytí vlastnického práva. Příslušným pro registraci vozidla je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Podle novely zákona č. 56/2001 Sb. (platnost od 1.1. 2015), jsou vozidla registrována (převáděna) z původního vlastníka na nového vlastníka přímo na jakémkoliv příslušném úřadu obce s rozšířenou působností. Vozidla se již neodhlašují, jak tomu bylo do konce roku 2014 (tzv. polopřevod) a také není nutné vozidlo převádět na místně příslušném úřadě bydliště vlastníka vozu. Vozidlo se převede na nového majitele s původní registrační značkou, kterou si může nový vlastník za poplatek vyměnit. V případě zastupování původního vlastníka je nutné doložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem. U vozidla dovezeného ze zahraničí, které má čistopis, plná moc není potřeba (vozidlo nebylo dosud přihlášené do registru).

Seznam úřadů s rozšířenou působností naleznete na stránce statnisprava.cz.


Přihlášení ojetého vozidla na nového majitele (převod vozidla)

Tiskopis "Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla" ke stažení zde.

K žádosti se dokládá:

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla (ORV - malý technický průkaz, dříve OTP)
 • protokol o evidenční kontrole vozidla
 • platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení)
 • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR (cizí státní příslušník)
 • občanský průkaz či jiný doklad totožnosti

 

 

Přihlášení nového nebo dovezeného vozidla

Tiskopis "Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel" ke stažení zde.

K žádosti se dokládá:

 • technický průkaz vozidla (čistopis nebo TP nového vozidla)
 • doklad o technické prohlídce - protokol o pravidelné technické prohlídce, nebo zápis o platné pravidelné technické prohlídce v technickém průkazu
 • souhlas vlastníka k zaregistrování vozidla, je-li odlišný od provozovatele (např. leasingová společnost)
 • protokol o evidenční kontrole vozidla, nejedná-li se o vozidlo nové, dokládá se pouze při přihlášení dovozu schválenému v ČR
 • platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení)
 • doklad o zástavním právu váznoucím na vozidle, bylo-li zřízeno (např. zástavní smlouva sepsaná ve formě notářského zápisu nebo rozhodnutí o zřízení zástavního práva)
 • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR (cizí státní příslušník)
 • v případě pořízení nového vozidla z jiného členského státu EU potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v ČR
 • zvláštní registrační značka pro jednorázové použití (papírová), pokud byla vydána
 • doklady vlastníka a provozovatele


Zápis změn údajů v registru silničních vozidel (odhlášení vozidla a další změny)

Tiskopis "Zápis změn údajů v registru silničních vozidel" ke stažení zde.

K žádosti se dokládá:

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla (ORV - malý technický průkaz, dříve OTP)
 • souhlas vlastníka vozidla, pokud žádá provozovatel vozidla, který je odlišný od vlastníka (např. leasingová společnost)
 • ostatní doklady prokazující změnu zapisovaných údajů
 • doklady vlastníka a provozovatele


Protokol o evidenční kontrole vozidla

Protokol o evidenční kontrole vydává stanice technické kontroly (STK) v případě přihlášení vozidla do registru nebo změny provozovatele nebo vlastníka. U nových vozidel se protokol o evidenční kontrole nepředkládá.

Protokol o evidenční kontrole musí být na jméno (název) přihlašujícího provozovatele a může být součástí protokolu o pravidelné technické prohlídce.