Značka Garance kvality prodejce ojetých vozidel

Značka Garance kvality Vám pomůže při výběru seriózního prodejce. Prodejce, který obdržel značku kvality, čestně prohlásil poskytování 10 základních bodů Garance kvality. Mezi tyto body patří například to, že prodejce prověřuje historii vozidla a stav tachometru, provádí předprodejní přípravu vozidla nebo poskytuje zájemci VIN kód ještě před návštěvou prodejce. U prodejců s Garancí kvality máte jistotu, že získáte skutečné a nezkreslené informace k nabízeným vozům. Značka Garance kvality je záruka nákupu kvalitního a prověřeného vozu.

10 základních bodů Garance kvality

 1. Vstupní prohlídka vozidla při výkupu
  Prodejce při výkupu vozu kontroluje technický stav vozidla a pořizuje o kontrole podrobný protokol. Při prodeji vozidla protokol o technickém stavu vozu předkládá zákazníkovi, který tak získá informace o stavu vozidla ještě před koupí.
 2. Poskytnutí VIN
  Prodejce poskytuje zájemci o vozidlo VIN před prohlídkou vozu pro možnost prověření historie a původu vozidla. Umístí VIN na webových stránkách, v inzerci nebo na žádost zájemce zašle e-mailem, či sdělí telefonicky.
 3. Prověření historie vozidla a stavu tachometru
  Prodejce nabízí vozidlo se servisní knížkou v případě, že ji obdržel od původního majitele. Za servisní knížku se nepovažuje servisní knížka vydaná prodejcem při prodeji vozidla. Prodejce prověřuje historii vozidla a provádí kontrolu skutečného stavu najetých kilometrů. Prodejce prověřuje, zda vozidlo bylo havarované a pokud ano, informuje o této skutečnosti zájemce o vozidlo.
 4. Záruka na původ vozidla
  Prodejce poskytuje garanci na zjištěné právní vady, jako jsou pozměněné identifikátory, odcizené vozidlo, vozidlo předmětem exekuce, apod. V těchto případech prodejce vrací zákazníkovi peněžní prostředky minimálně ve výši obecné ceny vozidla.
 5. Poskytnutí veškeré dokumentace k vozu
  Prodejce poskytuje zákazníkům veškerou dokumentaci k vozu k nahlédnutí ještě před koupí vozidla nebo před složením zálohy na vozidlo.
 6. Vlastní nebo partnerský servis, dílna
  Prodejce disponuje vlastním nebo partnerským servisem. Za servis se považuje vytápěná uzavřená dílna vybavená alespoň základním servisním vybavením.
 7. Předprodejní příprava vozidla
  Prodejce provádí předprodejní kontrolu vozidla a doplňuje provozní náplně. Vozidlo nenabízí bez platné emise a STK. Garantuje, že vozidlo je připraveno pro provoz.
 8. Prohlídka vozidla při prodeji
  Prodejce umožní zákazníkovi nebo jeho automechanikovi podrobnou prohlídku vozidla na rampě nebo zvedáku v areálu provozovny, případně v blízkém servisu.
 9. Zkušební jízda
  Prodejce umožní zákazníkovi zkušební jízdu s vozidlem dostatečně dlouhou, aby došlo k zahřátí motoru na provozní teplotu.
 10. Obsah kupní smlouvy
  Kupní smlouva obsahuje podrobnou specifikaci vozidla, včetně VIN, počtu ujetých km, soupis výbavy, případně soupis poškození. Kupní smlouva neodebírá právo zákazníka na reklamaci. Kupní smlouva je napsána jednoduchou, srozumitelnou formou a všechny důležité informace jsou uváděny dostatečně velkým písmem.