29 kritérií hodnocení Cebia

Mezi prodejci ojetých automobilů jsou nemalé rozdíly. Občan nemá přehled o tom, na co má jako zákazník právo při nákupu vozidla a jaké služby by měly být samozřejmostí. Na základě těchto zjištění společnost Cebia začala hodnotit autobazary a výsledky zveřejňuje na portálu Zkontrolujsibazar.cz.

Server AutaNet.cz ve spolupráci se společností Cebia propojil hodnocení prodejců s katalogem autobazarů ČR a jejich nabídkou vozidel. Vznikl tak ojedinělý projekt, který pomáhá zákazníkům ve výběru kvalitních ověřených prodejců a potažmo i kvalitnějších vozidel.

Princip hodnocení spočívá v tom, že 29 níže uvedeným kritériím jsou přiřazeny body podle důležitosti a ty jsou následně převedeny na hvězdičkové hodnocení. Údaje k hodnocení poskytuje prodejce nebo jsou získány z veřejně dostupných informací a poté jsou ověřovány na místě v autobazaru.

V současnosti je ohodnoceno přes 0 prodejců ojetých vozidel. U 0 prodejců byly také ověřeny údaje poskytnuté k hodnocení. Ověření se provádí fyzickou kontrolou pracovníkem Cebia přímo v provozovně autobazaru. Tím je zabráněno možnosti, aby si autobazar „přilepšil“.

Cílem tedy je, aby každý zákazník věděl, co může od konkrétního prodejce očekávat za služby, zda mu autobazar umožní zkušební jízdu, prohlídku vozidla na rampě nebo například, zda vozidlo při prodeji pojistí. Zájemce o koupi vozidla by měl vědět, že pokud autobazar požádá o prohlídku vozu zespodu na rampě nebo o zprostředkování prověření původu vozidla v zahraničí, nejedná se o žádný nadstandardní či nemyslitelný požadavek.

Každý zákazník by měl také počítat s tím, že nákup vozidla nemusí proběhnout hladce, můžou se vyskytnout technické, nebo právní vady a měl by si tedy zjistit, jak se prodejce staví k případnému uplatnění reklamace a jaká ustanovení jsou zakotvena v kupní smlouvě.

Nákup auta je po bydlení nejčastější a největší investicí, přičemž málokdo z nás je na tuto oblast odborníkem. Je tedy v této situaci příjemné, pokud vám někdo poradí, co od takového nákupu můžete očekávat, jaká má úskalí a jak těmto úskalím co nejlépe čelit. Sama kritéria pro hodnocení mají být drobnou nápovědou, jaké služby a informace byste v autobazaru mohli vyžadovat.

Seznam 29 kritérií hodnocení

 1. Otevírací doba autobazaru
 2. Počet nabízených vozidel na ploše autobazaru
  Průměrný průběžný počet vozidel k prodeji za posledních 6 měsíců.
 3. Doba provozování autobazaru
  Podmínkou je, že autobazar vystupuje pod stejným názvem a IČ.
 4. Zpevněná plocha
  Všechna prodávaná vozidla stojí na zpevněné ploše typu asfalt, beton, zámková dlažba nebo štěrk.
 5. Vlastní servis
  Prodejce disponuje vlastním servisem. Za servis se považuje vytápěná uzavřená dílna vybavená alespoň standardním dílenským vybavením.
 6. Zázemí pro zákazníky
  V prostoru autobazaru se nachází minimálně 1 toaleta a nápojový automat s volným přístupem pro zákazníky.
 7. Zkušební jízda
  Zákazník může řídit sám vozidlo při jízdě v minimální délce 5 km.
 8. Prohlídka vozidla včetně spodní části
  Prodejce umožní zákazníkovi podrobnou prohlídku vozidla na rampě nebo zvedáku v areálu autobazaru, případně v blízkém servisu.
 9. Prohlídka vozidla v klientem určeném servisu
  Prodejce umožní zákazníkovi navštívit jím zvolený autoservis v okolí (do 20 km).
 10. Prohlídka vozidla automechanikem zákazníka
  Prodejce umožní zákazníkovi, aby vozidlo prohlédl jeho automechanik a umožní automechanikovi zkušební jízdu.
 11. Získání VIN před návštěvou autobazaru (VIN – Vehicle Identification Number, 17-ti místné číslo karoserie)
  Podmínkou získání VIN nesmí být zaplacení zálohy – autobazar umístí VIN na webových stránkách či v inzerci, případně na žádost zákazníka zašle e-mailem či sdělí telefonicky – např. pro možnost prověření historie a původu vozidla.
 12. Získání výpisu z velkého technického průkazu vozidla (TP)
  Prodejce poskytne zákazníkovi na jeho žádost kopii TP či výpis údajů z TP včetně VIN před zaplacením zálohy.
 13. Zprostředkování financování vozidla
  Prodejce nabízí zákazníkovi nákup vozidla prostřednictvím leasingu nebo úvěru, smlouvu lze uzavřít na místě.
 14. Zprostředkování pojištění vozidla
  Prodejce nabízí zákazníkovi pojištění vozidla (minimálně povinné ručení), smlouvu lze uzavřít na místě.
 15. Výkup vozidel za hotové
  Prodejce nabízí okamžité vykoupení vozidla zákazníka, doba vyřízení je max. v rámci jednoho dne.
 16. Výkup vozidla protiúčtem
  Prodejce nabízí vykoupení vozidla zákazníka protiúčtem, doba vyřízení max. v rámci jednoho dne.
 17. Výměna vozidla v případě nespokojenosti
  U vozidel nad 100 000 Kč může zákazník vozidlo vyměnit za jiné ve stejné či vyšší hodnotě, omezení na zákazníkem najeté km není nižší než 500 km.
 18. Předprodejní příprava vozu
  Prodejce zajišťuje, aby vozidlo mělo zkontrolované a doplněné provozní náplně a minimálně 1 měsíc platné emise a STK.
 19. Povinná výbava vozidla
  Prodejce garantuje, že vozidlo je prodáváno zásadně včetně povinné výbavy.
 20. Obsah kupní smlouvy
  Kupní smlouva obsahuje podrobnou specifikaci vozidla, včetně VIN, počtu ujetých km, soupis výbavy, případně soupis poškození, kupní smlouva neodebírá právo klienta na reklamaci.
 21. Vyřízení administrativy při prodeji vozidla
  Prodejce nabízí zajištění evidenční kontroly a přihlášení vozidla, při výkupu odhlášení vozidla.
 22. Prohlídka při přijímání vozu do prodeje
  Prodejce při vykupování vozidel zhotovuje podrobný protokol o technickém stavu vozidla, který slouží pro evidenci technického stavu vykupovaného vozidla, při výkupu ho prodávající obdrží jako součást či přílohu výkupní smlouvy.
 23. Protokol o stavu vozu při prodeji
  Prodejce při prodeji vozidla předává zákazníkovi podrobný protokol o technickém stavu vozidla, zákazník ho může získat již při zájmu o vozidlo.
 24. Měření tloušťky laku
  Prodejce provádí toto měření na žádost zákazníka a zákazníkovi předloží výsledek měření. Měření tloušťky laku se provádí za účelem stanovení, zda některé části vozidla nejsou přestříkány, např. v souvislosti s havárií.
 25. Nadstandardní záruka na ojetý vůz
  Prodejce poskytuje v ceně vozidla minimálně 12-ti měsíční záruku na technický stav vozidla, záruka pokrývá komponenty od motoru po elektroniku, tuto záruku prodejce poskytuje na určený segment vozidel, který tvoří minimálně 25% jeho celkové nabídky aut.
 26. Záruka původu vozidla
  Prodejce poskytuje časově neomezenou garanci v případě zjištění právní vady – pozměněné identifikátory, odcizené vozidlo, vozidla předmětem exekuce apod., v těchto případech prodejce vrací zákazníkovi peněžní prostředky minimálně ve výši obecné ceny vozidla.
 27. Kontrola původu a původnosti identidikátorů vozidla
  Prodejce nabízí zákazníkovi zprostředkování fyzické či dokladové prověrky vozidla nezávislou společností. Fyzickou prověrkou se rozumí detailní prověření původnosti identifikátorů vozidla specializovanou společností, která stanoví, zda všechny viditelné i skryté identifikační znaky vozidla ( např.ražba VIN, výrobní štítek, zákaznický štítek, apod.) jsou originální a zákazník dostává výsledek ve formě Certifikátu nebo Osvědčení. Dokladovou prověrkou se rozumí prověření vozidla v zemi původu (v zahraničí), zákazník dostává výsledek ve formě Certifikátu nebo Osvědčení, které obsahuje minimálně tyto údaje: potvrzení skutečného roku výroby (nikoli pouze datum 1. registrace vozidla), potvrzení, zda automobil byl v zemi původu řádně odhlášen a není zde evidovaný jako odcizený.
 28. Prověření historie vozidla a posouzení vývoje stavu tachometru
  Prodejce prověřuje historii vozidla a provádí kontrolu skutečného počtu najetých kilometrů, výsledek prověření historie a posouzení vývoje stavu tachometru předkládá písemnou formou zájemci o vozidlo. Splnění tohoto bodu vyžaduje, aby zákazník při koupi vozidla obdržel výsledek prověření historie a vývoje stavu tachometru.
 29. Servisní knížka
  Prodejce nabízí vozidla se servisní knížkou. Servisní knihu má min. 60% u prodejce nabízených vozidel do 5 let stáří vozu. Za servisní knížku se nepovažuje servisní knížka vydaná autobazarem při prodeji vozidla.