PSA: Finanční výsledky za rok 2008

vloženo

Skupina si v roce 2009 zachová obchodní dynamiku a uvede na trh všechny plánované modely. Dosáhne toho díky plánu CAP 2010 a zkrácením doby vývoje nových vozů. Peugeot rozšíří svou modelovou řadu o novou 308CC, první cross-over Peugeot 3008, a první kompaktní MPV. Citroën rozvine svou novou image značky „Kreativní technologie“ a na začátku roku 2009 uvede na trh model C3 Picasso.

PSA: Finanční výsledky za rok 2008 PSA: Finanční výsledky za rok 2008

Důležitá fakta
· Udržení podílu na světovém trhu na 5 %, v západní Evropě na 13,8 %
· Pokles celosvětových prodejů o 4,9 % na 3 260 388 kusů
· Pokles obratu o 7,4 % na 54 356 milionů eur
· Hospodářský výsledek z provozní činnosti 550 milionů eur
· Provozní marže na 1 % obratu
· Mimořádné provozní výdaje ve výši 917 milionů eur
· Pokles čistého zisku, podíl skupiny na -343 milionů eur
· Úspory ve výši 1 414 milionů eur díky plánu CAP 2010
· Odstávky výroby ve 4. čtvrtletí s cílem snížit skladové zásoby
· Spuštění plánu CASH 2009: řízení peněžních prostředků

Pro rok 2008 byla typická dvě zcela odlišná pololetí:
- 1. pololetí růstu, kdy výrazně stoupaly celosvětové prodeje (+ 4,6 %) i provozní marže (3,7 % obratu) skupiny , v souladu s programem Cap 2010.
- 2. pololetí bylo poznamenáno zhroucením automobilových trhů a zvýšením skladových zásob. Skupina v důsledku toho snížila svou výrobu ve 4. čtvrtletí a upřednostnila snížení skladových zásob v prodejní síti. Tato dvě opatření měla silný negativní dopad na výnosnost skupiny.

Skupina však v roce 2008 realizovala díky konkurenčnímu programu CAP 2010 úspory ve výši 1,414 miliard eur.

Ve velmi nepříznivých podmínkách se skupině rovněž podařilo udržet si svůj podíl na trhu, a to díky svým úspěšným přednostem:
- Rekordní rytmus uvádění nových modelů
- Úspěšné modely s rekordní úrovní kvality (Peugeot 308, Citroën C5)
- Trvalé prvenství v oblasti ochrany životního prostředí s celkovým počtem 1,1 milionu prodaných vozů s emisemi pod 140g CO2/km
- Nesporné prvenství v segmentu LUV s podílem na trhu ve výši 19,9 % v Evropě.

Konsolidované výsledky
Obrat činí 54 356 milionů eur, což představuje pokles o 7,4 % oproti 58 676 milionům eur v roce 2007. Po prvním pololetí, kdy obrat lehce vzrostl (+ 0,7 %), zaznamenal silný pokles ve druhém pololetí roku 2008, způsobený poklesem automobilových trhů v celém světě a vývojem prodejů směrem k menším vozům.
Hospodářský výsledek z provozní činnosti se snížil na 550 milionů eur, oproti 1 752 milionům eur v roce 2007. Po navýšení o 32,4 % v prvním pololetí je hospodářský výsledek z provozní činnosti ve druhém čtvrtletí negativní, v důsledku propadu objemů prodaných vozů a velmi nízkému pohlcení pevných nákladů kvůli zastavení výroby. Běžná provozní marže se po nepřetržitém růstu v prvním pololetí ustálila na konci roku na 1 %. Dynamika snižování nákladů, kterou spustil plán CAP 2010, pokračoval a za celý rok dosáhl 1 414 milionů eur. 
Mimořádné provozní náklady dosáhly 917 milionů eur. Bezprecedentní zhroucení automobilového trhu vedlo ke spuštění nových restrukturalizačních plánů v automobilové divizi a u firmy Faurecia, které si vyžádaly náklady ve výši 512 milionů eur. Nutnost čelit dopadu snížení poptávky a očekávanému dalšímu poklesu navíc vedla k vytvoření výjimečných rezerv na odpisy (automobilová divize) a na znehodnocení aktiv (vnitřní výbava vozů u firmy Faurecia) v celkové výši 405 milionů eur.

Čistý zisk na skupinu dosahuje -343 milionů eur za celý rok.


Čistá finanční pozice dosáhla k 31. prosinci 2008 -2 906 milionů eur. Provozní cash flow je za rok ve výši 2 380 milionů eur*. Po vytvoření kladného provozního cash flow v prvním pololetí se v druhém pololetí pokles výroby způsobený kolapsem na automobilovém trhu a nárůst skladových zásob projevily výrazným nárůstem potřeby provozního kapitálu. Investiční výdaje a výdaje na vědu a výzkum činily v roce 2008 celkem 3,8 miliard euro. V důsledku toho skupina skončila rok s negativním provozním cash flow ve výši -3 764 milionů eur.
Finanční struktura skupiny je pevná. Vlastní jmění dosahuje k 31. prosinci 2008 částky 13 277 milionů eur. Míra zadlužení skupiny je 22 %, což ponechává značný manévrovací prostor v oblasti zadlužení.
Dividenda, která bude nabídnuta na valné hromadě akcionářů, bude odrazem výrazného poklesu výsledků skupiny a celkového ekonomického prostředí.

* Průmyslové a obchodní společnosti

Výsledky jednotlivých divizí

Automobilová divize
· Obrat automobilové divize dosáhl 41 643 milionů eur, což představuje pokles o 8,5 %. Skupina zaznamenala pokles celosvětových prodejů o 4,9 % na 3 260 388 kusů.
· Skupina si udržela v celosvětovém měřítku 5 % podíl na trhu, v západní Evropě byl podíl 13,8 %. Ve 4. čtvrtletí dosáhl podíl skupiny na trhu dokonce 14,1 %, což je nárůst o 0,5 procentního bodu oproti 4. čtvrtletí roku 2007.
· Hospodářský výsledek z provozní činnosti se v roce 2008 ustálil na -225 milionech eur, oproti +858 milionů eur v roce 2007. I přes slibný běžný provozní zisk za 1. čtvrtletí ve výši +633 milionů eur dosáhl v důsledku zhroucení automobilových trhů a poklesu výroby ve 4. čtvrtletí hospodářský výsledek z provozní činnosti ve 2. pololetí - 858 milionů eur. Běžná provozní marže činí v roce 2008 -0,5 % oproti +2,7 % v prvním pololetí:
o Kladný dopad snížení nákladů díky plánu CAP 2010 (1 414 milionů eur)
o Negativní dopad měnových kurzů (324 milionů eur) a navýšení cen surovin (377 milionů eur).
· Hodnota skladových zásob je v Evropě podobná jako v prosinci 2007:
o Skupina masivně snížila výrobu dřív a v širším měřítku než je průměr v odvětví, neboť ve 4. čtvrtletí omezila celosvětovou výrobu o 26 % oproti 4. čtvrtletí 2007.
o Skladové zásoby prodejců v roce 2008 poklesly o 20 % díky rozhodnutí skupiny dobrovolně omezit prodej koncesionářům a uhradit náklady spojené se skladovými zásobami na úrovni skupiny.

Faurecia
· Obrat firmy Faurecia dosáhl v roce 2008 částky 12 011 milionů eur, což je oproti roku 2007 pokles o 5,1 % (12 661 milionů eur).
· Hospodářský výsledek z provozní činnosti činil 91 milionů eur oproti 121 milionům eur v roce 2007.
· Čistý zisk/ztráta firmy Faurecia je - 569 milionů eur.
· Faurecia urychluje plán obnovy:
o Urychlení restrukturalizačního programu na posílení konkurenceschopnosti na celosvětové úrovni.
o Zvýšení jmění o 450 milionů eur na financování obnovy, se zárukou PSA Peugeot Citroën.

GEFCO
· GEFCO dosáhlo v roce 2008 stabilního obratu 3 536 milionů eur, což je pokles jen 0,5 % oproti roku 2007 (3 554 milionů eur).
· GEFCO dosáhlo hospodářského výsledku z provozní činnosti ve výši 127 milionů eur (oproti 155 milionům v roce 2007) díky lepšímu řízení nákladů a rychlému zavádění akčních plánů, což firmě umožnilo částečně vykompenzovat navýšení cen paliv v průběhu prvních devíti měsíců roku a snížení výroby u zákazníků.

Banque PSA Finance
· Banka Banque PSA Finance dosáhla dobrých výsledků, s obratem ve výši 2 088 milionů eur v roce 2008, což představuje nárůst o 4,5 % oproti roku 2007. Banque PSA Finance byla schopná zajistit dostatečné refinancování na udržení své obchodní činnosti na úrovni roku 2007. Její podíl na trhu se dokonce zvýšil a dosáhle 27,3 % oproti 26 % v roce 2007.
· Hospodářský výsledek z provozní činnosti poklesl na 557 milionů eur oproti 608 milionům eur v roce 2007.
· Finanční struktura banky Banque PSA Finance zůstává stabilní díky velice dobrému řízení rizika a omezenému dopadu nákladů na refinancování, i přes krizi likvidity. Banka Banque PSA Finance má k dispozici 6 miliard eur nevyčerpaných úvěrových linek a evropská míra platební a úvěrové schopnosti je vyšší než 11 %.

Perspektivy pro rok 2009
Předseda představenstva PSA Peugeot Citroën pan Christian Streiff prohlásil:
„Tváří v tvář dlouhodobé recesi jsou naše priority jasné: musíme veškeré úsilí soustředit na snížení skladových zásob a na minimalizaci využití likvidních prostředků pomocí programu CASH 2009. Musíme dál pokračovat ve snižování nákladů v rámci plánu CAP 2010, abychom se v roce 2010 vrátili k vytváření zisku.
Současně se připravujeme na budoucnost, takže investice a náklady na vědu a výzkum zaměřujeme na nové vozy a nová ekologická řešení, která skupině PSA Peugeot Citroën zaručí trvalý a výnosný růst, jakmile bude krize za námi. Naším záměrem je udržet investice a výdaje na vědu a výzkum v oblasti automobilů ve výši přibližně 3,5 miliardy eur.“


Skupina očekává, že automobilové trhy v západní Evropě poklesnou v roce 2009 o dalších přibližně 20 % a v roce 2010 nastane stabilita. Obzvlášť obtížné bude především první pololetí roku 2009. Rok 2009 by měl být pro skupinu ztrátový, s negativním provozním cash flow, neboť akcie CASH 2009 nebudou stačit na vyrovnání kolapsu trhů a náklady skupiny na restrukturalizaci.

Proaktivní politika refinancování a opatrná politika řízení peněžních prostředků umožní skupině vrátit se k ziskovosti a připravit se na budoucnost. Finanční požadavky skupiny pro výrobní a obchodní aktivity by měly v roce 2009 činit přibližně 4 miliardy eur. Tyto potřeby pokryje již schválená vládní půjčka ve výši 3 miliardy eur společně s dalšími zdroji financování.


Zdroj: Citroën Česká republika

Vyhledat vozidla v inzerci: Citroen

Nenechte si ujít novinky, které pro Vás připravujeme. Zadejte Váš e-mail:

Sdílet článek

Komentáře k článku:

Další články (posledních 20 z celkem 20)

20.01.2019
Škoda Scala v prodeji, připravte si alespoň 369 900 Kč
14.01.2019
Toyota GR Supra - legenda se vrací a my o ní víme vše podstatné
11.01.2019
Test: Mitsubishi Space Star - jednoduchý a levný
10.01.2019
Peugeot 2008 slaví milion vyrobených kusů
08.01.2019
Suzuki Swift Sport je tady a nestojí ani půl milionu
07.01.2019
Test ojetiny: Volkswagen Golf V – pátá generace úspěchu
04.01.2019
BMW Individual M850i xDrive Coupé Night Sky - krása vesmírná
29.12.2018
Test ojetiny: Citroën C4 – auto dvou tváří
22.12.2018
Volkswagen Golf GTI TCR přichází na český trh
20.12.2018
Test: Mazda 2 není malé auto jen pro ženy
07.12.2018
Škoda Scala má po oficiální premiéře
06.12.2018
Renault Captur má nový motor 1,3 TCe
04.12.2018
Seat Tarraco v prodeji, české ceny začínají na 762 900 Kč
03.12.2018
Test ojetiny: Chevrolet Kalos – levný konkurent Fabie
20.11.2018
Kia ProCeed: Shooting brake ze Žiliny začal sjíždět z výrobních linek
17.11.2018
Omlazená Kia Optima startuje na 719 980 Kč, elektrifikovaná verze stojí přes milion
16.11.2018
Rodina Toyota Corolla se rozšiřuje o nový sedan
15.11.2018
Test ojetiny: Ford Focus – král zatáček se stále líbí
15.11.2018
Lexus ES 300h míří do Česka. Předprodej nového modelu zahájen
14.11.2018
Buďte vidět, české silnice se noří do tmy